Theo Bộ NN&PTNT, giá trị NK toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong 2 tháng đầu năm ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm cùng kỳ năm 2014.

NK hạt điều tăng vọt trong hai tháng đầu năm. Ảnh: Internet Trong đó, NK một số mặt hàng chính đạt khoảng 2,48 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu danh sách mặt hàng có kim ngạch NK tăng mạnh nhất là hạt điều với tổng khối lượng NK trong 2 tháng đầu năm đạt 77 nghìn tấn, giá trị NK đạt 112 triệu USD, tăng 168% về khối lượng và tăng 209% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Cao su, phân bón cũng là các mặt hàng có kim ngạch NK gia tăng. Cụ thể, khối lượng NK cao su trong 2 tháng đầu năm tăng khoảng gần 21% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Đối với phân bón, ước tính khối lượng NK 2 tháng đầu năm đạt 598 nghìn tấn, giá trị NK đạt 187 triệu USD, tăng 22,1% về khối lượng và tăng 22,4% về giá trị.

Đối lập với sự gia tăng giá trị NK kể trên, so với cùng kỳ năm trước một số mặt hàng như lúa mì, đậu tương, ngô lại có sự sụt giảm với các mức giảm tương ứng lần lượt là 34,1%, 5,6% và 3,3%.

Nguồn: baohaiquan.vn