(VINANET) - Tháng đầu năm 2015 nhập khẩu phân bón tăng cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 69,92% và tăng 86,87% so với tháng 1/2014.

Phân SA là chủng loại được nhập về nhiều trong tháng này, chiếm 28,43% với 97,1 nghìn tấn, trị giá 13,1 triệu USD.

Chủng loại được nhập về nhiều đứng thứ hai là phân Kali, chiếm 26,82%, đạt 91,6 nghìn tấn, trị giá 31 triệu USD, tăng 21,73% về lượng và tăng 18,07% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Phân DAP chiếm 22,32% tổng lượng phân bón được nhập về, với 35,3 nghìn tấn, trị giá 35,3 triệu USD, tăng 687,63% về lượng và tăng 721,45% về trị giá – đây cũng là chủng loại phân bón có tốc độ nhập khẩu tăng mạnh vượt trội mặc dù chỉ đứng thứ 3 sau phân SA và Kali so với tháng 1/2014.

Chủng loại phân bón có tốc độ nhập khẩu tăng mạnh thứ hai là phân NPK, tăng 549,77% về lượng và tăng 431,88% về lượng và tăng 431,88% về trị giá, tương đương với 3,2 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD.

Duy nhất có chủng loại phân urê có tốc độ nhập khẩu giảm, giảm 50,8% về lượng và giảm 56,86% về trị giá, tương đương với 4,4 nghìn tấn, trị giá 1,5 triệu USD.

Tỷ trọng phân bón nhập khẩu tháng đầu năm 2015 – ĐVT: %

(Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ)

NG.Hương
Nguồn: Vinanet