Theo Cơ quan quản lý Nghề cá Biển Quốc gia Mỹ (NMFS), tổng giá trị nhập khẩu thủy sản của Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2014 tăng 13,8% đạt 18,9 tỉ USD.

Các loài có giá trị nhập khẩu lớn nhất như tôm, cá hồi Đại Tây Dương và cá rô phi - đều có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao trong khi các loài như cá ngừ và cá tra lại giảm.

Tôm là loài có giá trị nhập khẩu lớn nhất, tăng 30% đạt 6,1 tỉ USD, cho thấy giá trung bình tăng đáng kể khi khối lượng tăng chỉ 12% đạt 518.974 tấn.

Tổng giá trị nhập khẩu cá hồi Đại Tây Dương tăng 16% đạt 2,2 tỉ USD, với mức tăng 5,5% về khối lượng và cho thấy giá trung bình trong 11 tháng đầu năm tăng đáng kể.

Nhập khẩu cá rô phi tăng 8,9% đạt 1 tỉ USD, giá tăng khi tổng khối lượng gần như không đổi chỉ tăng chưa đến 1% đạt 206.850 tấn

Ngược lại, giá trị nhập khẩu cá ngừ trong 11 tháng đầu năm giảm 6,5% đạt 1,4 tỉ USD. Điều này cho thấy giá nhập khẩu trung bình giảm khi khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ.

Nhập khẩu cá catfish, trong đó phần lớn là cá tra giảm khoảng 7% về giá trị trong khi khối lượng tiếp tục giảm 10,6%.

Nguồn: vietfish.org