Nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 3 tiếp tục tăng đưa tổng tổng nhập khẩu trong 3 tháng tăng 14%.

Trong đó, nhập khẩu tôm HLSO tăng 9% trong tháng 3 và tăng 16,1% trong quý 1. Trong tháng 3, nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 85% do sản lượng tôm của nước này tiếp tục đà tăng trưởng. Nhập khẩu từ Inđônêxia và Việt Nam cũng tăng mạnh lần lượt 64,1% và 22,1%. Ngược lại, sản lượng tôm của Thái Lan vẫn còn khá thấp nên nhập khẩu từ nước này giảm 21,6%.

Trong 3 tháng đầu năm, nhập khẩu tôm HLSO từ Ấn Độ tăng 33%, Inđônêxia tăng 23 %, Việt Nam 78% và Êcuađo tăng 23%. Nhập khẩu tôm từ Êcuađo, Inđônêxia và Ấn Độ chiếm 53% tổng lượng tôm HLSO nhập khẩu của Mỹ.

Đối với các mặt hàng khác, nhập khẩu tôm thịt tăng tăng 22% trong tháng 3 và 8% trong 3 tháng; tôm chín tăng 23% trong tháng 3 và 7,9% trong 3 tháng. Nhập khẩu từ Inđônêxia và Việt Nam bù đắp cho sự thiếu hụt từ Thái Lan.

Như vậy, tổng nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 3 tăng 12,6% và tăng 14 % trong quý 1.

Theo Urner Barry, giá tôm thẻ đã giảm 8,4% so với tháng 1 và giá tôm trung bình đã giảm về mức của tháng 8/2013. Giá tôm nhập khẩu trung bình vào Mỹ trong quý 1 tăng 45% so với năm ngoái, đạt 12,61 USD/kg.

Tại Thái Lan, các nhà xuất khẩu hy vọng ngành tôm sẽ phục hồi trong 6 tháng cuối năm dù người nuôi vẫn còn rất thận trọng về việc thả nuôi . Tuy nhiên, tổng sản lượng của Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng 37% trong năm nay.

Hiện nay, sản lượng tôm tại Ấn Độ, Êcuađo , Inđônêxia, và Việt Nam khá ổn định với mức tăng trưởng về sản lượng và xuất khẩu sang Mỹ. Dự kiến, nhu cầu nhập khẩu tôm từ Trung Quốc sẽ giảm do triển vọng sản lượng tôm của nước này sẽ tăng trong năm nay.

Nguồn: Vietfish