Tính từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2015, hàng thủy sản Việt Nam nhập từ Na Uy chiếm thị phần lớn, chiếm 46% tổng kim ngạch tăng 47,63% so với cùng kỳ năm 2014.

(VINANET) – Na Uy – Quốc gia gây ấn tượng trong làng thủy sản nhờ những sản phẩm hảo hạng. Sản phẩm thủy sản của Na Uy xuất khẩu đến toàn cầu và cũng là một trong số những nhà cung cấp cá biển hàng đầu thế giới.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2015, hàng hóa Việt Nam nhập từ Na Uy hàng thủy sản chiếm thị phần lớn, trong khi kim ngạch nhập từ Na Uy chỉ đạt 29 triệu USD, tăng 43,34%, thì hàng thủy sản chiếm tới 46% tổng kim ngạch đạt 13,4 triệu USD, chiếm 46% tổng kim ngạch tăng 47,63% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài mặt hàng thủy sản, Việt Nam còn nhập khẩu từ Na Uy các mặt hàng như máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, sản phẩm từ sắt thép, phân bón, sản phẩm hóa chất – trong số những mặt hàng này thì máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, tuy chỉ đứng thứ hai về kim ngạch sau hàng thủy sản, đạt 10,8 triệu USD, nhưng tăng 236,95%.

Ba mặt hàng còn lại là sản phẩm từ sắt thép, phân bón và sản phẩm hóa chất đều có tốc độ giảm về kim ngạch so với cùng kỳ, trong đó giảm mạnh nhất là sản phẩm hóa chất, giảm 66,45%.

Nhìn chung, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2015, hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy đều có tốc độ tăng trưởng âm, số hàng hóa này chiếm  tới 60%.

Thống kê hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Na Uy 2 tháng 2015 – ĐVT: USD

 

2T/2015

2T/2014

% so sánh 2T/2015 với 2T/2014

Tổng KN

29.074.471

20.283.957

43,34

Hàng thủy sản

13.479.507

9.130.644

47,63

máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác

10.811.027

3.208.479

236,95

sản phẩm từ sắt thép

772.618

942.093

-17,99

phân bón các loại

397.153

808.174

-50,86

sản phẩm hóa chất

179.006

533.571

-66,45

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt nam)

NG.Hương

Nguồn: Vinanet