Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 (từ 16/2 đến 28/2) đạt hơn 6 tỷ USD, giảm 57,2% so với nửa đầu tháng 2.

Kết quả này đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm lên 47,16 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 22,97 tỷ USD, tăng 8,4% và nhập khẩu là hơn 24,18 tỷ USD, tăng 21,9%. Như vậy, 2 tháng đầu năm chúng ta nhập siêu 1,21 tỷ USD.

Về xuất khẩu: Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 đạt 2,16 tỷ USD, giảm 70,5% so với kỳ 1 tháng 2.

Trong kỳ 2 tháng 2/2015 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều có kim ngạch giảm, trong đó góp phần nhiều nhất là các nhóm hàng hàng dệt, may giảm 1,02 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 882 triệu USD; giày dép các loại giảm 426 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 408 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 284 triệu USD; hàng thủy sản giảm 207 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 22,97 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng 2 năm 2014, tương đương tăng hơn 1,78 tỷ USD về số tuyệt đối.

Số liệu thống kê hải quan cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2 đạt 1,51 tỷ USD, giảm 69,1% (tương ứng giảm 3,38 tỷ USD) so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 15,47 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 67,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 đạt 3,84 tỷ USD, giảm 39,3% (tương ứng giảm 1,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước.

Các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều là máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 620 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 361 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 215 triệu USD; sắt thép các loại giảm 142 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 112 triệu USD; vải các loại giảm 112 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 96 triệu USD...  

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: Sữa và sản phẩm từ sữa tăng 7,5 triệu USD; lúa mỳ tăng 7,7 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 24,18 tỷ USD, tăng 21,9% (tương ứng tăng hơn 4,34 tỷ USD về số tuyệt đối) so với tháng 2 tháng năm 2014.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 2,52 tỷ USD, giảm 39,3% so với kỳ 1 tháng 2/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 2 tháng đầu năm 2015 lên hơn 14,89 tỷ USD, tăng 31,6% (tương ứng tăng gần 3,57 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 61,6% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015.

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn