Theo số liệu của cơ quan thống kê, xuất khẩu của cả nước tháng 3 ước 11 tỷ USD, lũy kế 3 tháng đầu năm ước gần 29,7 tỷ USD, tăng 19,7% so cùng kỳ 2012.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước 11,3 tỷ USD, lũy kế 3 tháng đầu năm ước nhập khẩu 29,2 tỷ USD, tăng 17% so cùng kỳ 2012.

Như vậy, trong tháng 3, cả nước nhập siêu 300 triệu USD, tuy nhiên tính chung quý 1 ước xuất siêu 481 triệu USD.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong quý 1/2013 dự kiến đạt 19,256 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 64,86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Còn xuất khẩu không kể dầu thô đạt 17,361 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 58,48% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực FDI quý 1 đạt 16,14 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm hơn 55,26% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 3,116 tỷ USD trong quý 1, trong khi cả nước xuất siêu 481 triệu USD.