Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu từ Trung Quốc trong 7 tháng năm nay ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,4%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước (Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 6-2014 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 278 triệu USD so với số ước tính). So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 tăng 7,7%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, tính đến hết tháng 7-2014, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 15,8 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp đến là EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước (Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 6-2014 đạt 12,4 tỷ USD, cao hơn 130 triệu USD so với số ước tính).

Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 82,2 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 36,2 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 46 tỷ USD, tăng 10,3%.

Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm nay tăng có sự đóng góp của một số mặt hàng nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; vải; chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 7 tháng năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 23,4 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,4%.

Nhập siêu tháng 7 ước tính 250 triệu USD. Xuất siêu 7 tháng là 1,26 tỷ USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 9,78 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,52 tỷ USD.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử, Báo Hải quan