Theo dữ liệu thống kê mậu dịch của Bộ Tài chính thì trong tháng 1 năm 2014, Nhật Bản đã nhập khẩu 86,6161 tỷ yên sợi dệt và vải, tăng mạnh 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo khu vực thì nhập khẩu sợi dệt và vải từ châu Á tăng vọt 39,4% so với cùng kỳ năm trước lên 77,959 tỷ yên. Trong số  này Trung Quốc chiếm 50,984 tỷ yên trong khi các nước ASEAN đóng góp 15,419 tỷ yên và Trung Đông là 383 triệu yên.

Nhập khẩu sợi và vải của Nhật Bản từ EU cũng tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước lên 5,194 tỷ yên trong tháng đầu năm hiện hành. Tuy nhiên nhập khẩu của Nhật Bản từ Mỹ đã giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 1,84 tỷ yên.

Trong tháng 1 năm 2014, Nhật Bản đã xuất khẩu 40,522 tỷ yên sợi dệt và vải, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi xuất khẩu sợi và vải của Nhật Bản sang Mỹ tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước lên 3,469 tỷ yên trong tháng 1 thì xuất khẩu sang EU tăng 22,2% lên 4,683 tỷ yên.

Nhật Bản đã cung cấp sợi dệt và vải trị giá 28,458 tỷ yên sang các nước châu Á, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này xuất khẩu tới Trung Quốc giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước xuống 11,572 tỷ yên, nhưng xuất khẩu sang các nước ASEAN tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước lên 9,15 tỷ yên.

Năm ngoái, nhập khẩu sợi và vải của nhập khẩu đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước lên 849,785 tỷ yên trong khi xuất khẩu tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước lên 657,313 tỷ yên.

Nguồn: Vinatex