XK surimi của Mỹ tăng 35% về khối lượng trong 11 tháng đầu năm 2014, đạt 178.125 tấn, tăng so với mức 172.181 tấn của 11 tháng đầu năm 2013. Theo số liệu mới nhất Cục Nghề cá Quốc gia (MNFS), giá trị XK tăng 65% so với cùng kỳ, từ 385,7 triệu USD (11 tháng năm 2013) lên mức 410,9 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2014.

XK surimi cá minh thái alaska chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới 160.930 tấn trong 11 tháng đầu năm 2014, tăng nhẹ so với mức 160.149 tấn cùng kỳ năm 2013. 

Tổng XK các sản phẩm surimi của Mỹ từ các loài khác tăng từ 12.031 tấn năm 2013 lên 17.195 tấn trong năm 2014, đạt 40,1 triệu USD (tương đương 34,1 triệu EUR) trong 11 tháng đầu năm 2014.

Doanh số bán hàng tại thị trường nước ngoài đạt 370,8 triệu USD, tăng so với mức 360,5 triệu USD hồi năm 2013.

Những thay đổi thương mại đã dự đoán sớm cho trong năm tiếp theo trong tháng 11, trong đó Nhật Bản tiếp tục vị trí của nó như là nhà NK lớn nhất của các sản phẩm surimi cá minh thái Alaska.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2014, Nhật Bản NK 71.560 tấn trị giá 156.100.000 USD (tương đương 132.700.000 EUR), tăng so với mức 56.131 tấn của cùng kỳ năm 2013.

Hàn Quốc đứng ngay sau đó với 56.803 tấn, trị giá 143.5 triệu USD (tương đương 122 triệu EUR), tuy nhiên khối lượng lại giảm so với mức 61.433 tấn của năm trước đó.

Tại Châu Âu, Pháp có sự tăng trưởng lớn nhất, đạt 7.927 tấn, trị giá 16,5 triệu USD (tương đương 14 triệu EUR) trong 11 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, khối lượng lại giảm so với mức 8.241 tấn của 11 tháng đầu năm 2013.

NK của Đức giảm gần một nửa từ 10.350 tấn xuống còn 5.601 tấn, trong khi XK sang Lithuanua cũng giảm từ 10.837 tấn xuống còn 4.765 tấn. Tây Ban Nha tăng gấp đôi NK từ 2.255 tấn lên 4.743 tấn.

Nhu cầu tiêu thụ surimi trên thị trường thế giới sẽ tăng, giá sẽ tốt hơn so với các sản phẩm block, IQF và đóng rời.

Năm ngái, sản xuất sản phẩm cá minh thái philê PBO và surimi tăng trong khi sản xuất các sản phẩm lột da giảm.

Tổng sản lượng sản xuất surimi cá minh thái alaska mùa A và B đạt 183.500 tấn, tăng 7,8% so với mức 170.200 tấn của năm 2013, chiếm 98,5% tổng hạn ngạch khai thác kể từ ngày 6/12.

Sản xuất các sản phẩm philê PBO tăng 11,7% từ mức 120.600 tấn hồi năm 2013 lên 134.700 tấn.

Điều này có nghĩa là sản phẩm cá philê lột da giảm 15,3% từ mức 51.600 tấn xuống còn 43.700 tấn.