VINANET - Trong thập kỷ tới, nhu cầu đậu tương của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao, chiếm hầu hết dự báo tăng trưởng trong thương mại thế giới, USDA cho biết.

Trong năm marketing 2014-15, Kinh tế trưởng của cơ quan USDA ước tính rằng, Trung Quốc sẽ nhập khẩu mức cao kỷ lục 72,8 triệu tấn đậu tương, tăng so với 69 triệu tấn trong năm nay. Đến năm 2015-16 tới, nhập khẩu đậu tương Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng hàng năm, đạt 112,3 triệu tấn năm 2023-24. Ở mức độ đó, nhập khẩu sẽ cao hơn tổng thương mại đậu tương toàn cầu năm 2013-14, hiện nay ước tính khoảng 109 triệu tấn.

Trong năm nay, Trung Quốc dự báo chiếm 63% nhập khẩu đậu tương toàn cầu, tăng 74% vào năm 2023-24.

Thị phần xuất khẩu đậu tương toàn cầu của Mỹ dự kiến tăng 40% trong năm 2014-15 so với 37,6% năm nay, nhưng sau đó giảm chậm lại, do xuất khẩu của Brazil tiếp tục tăng.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters