Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu  hơn 24,18 tỷ USD, tăng 21,9%. Những nhóm hàng nhập khẩu chính gồm:

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 2 tháng năm 2015 và 2 tháng năm 2014.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trong tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này là 2,09 tỷ USD, giảm 17,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng năm 2015 lên gần 4,59 tỷ USD, tăng mạnh 49,8% so với cùng kỳ 2014.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 có xuất xứ chủ yếu từ: Trung Quốc với 1,5 tỷ USD, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 34% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tiếp theo là Hàn Quốc 939 triệu USD, tăng 92,8%; Nhật Bản 797 triệu USD, tăng mạnh 58,5  %.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trong tháng 2-2015, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,63 tỷ USD, giảm 15,8% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng năm 2015 lên gần 3,56 tỷ USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2014

Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc đạt 906 triệu USD, tăng 9,9%; Trung Quốc đạt 759 triệuUSD, tăng 25%; Singapore đạt 483 triệu USD, tăng 69,2%; Nhật Bản đạt 350 triệu USD, tăng 77,4%… so với cùng kỳ năm 2014.

- Điện thoại các loại và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt gần 697 triệu USD, giảm 24,7% so với tháng 1-2015. Tính đến hết tháng 2-2015, cả nước nhập khẩu 1,62  tỷ USD, tăng 35,5% so với 2 tháng năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc đạt 1,24 tỷ USD, tăng 52,5% và chiếm 77% kim ngạch nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc đạt 290 triệu USD, giảm 19,4%… so với 2 tháng năm 2014.

- Sắt thép các loại: Trong tháng, lượng sắt thép nhập khẩu là 739 nghìn tấn, giảm 33,1% so với tháng trước, trị giá nhập khẩu là 448 triệu USD, giảm 30,7%. Tính đến hết 2 tháng năm 2015, tổng lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam là 1,84 triệu tấn, tăng 34,5%, trị giá là 1,09 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép trong 2 tháng năm 2015 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc đạt 1,09 triệu tấn, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2014; Hàn Quốc đạt 252 nghìn tấn, tăng 21,7%; Nhật Bản đạt 312 nghìn tấn, giảm 11,2%; Ấn Độ đạt gần 45 nghìn tấn, giảm mạnh 66,7% …

- Chất dẻo nguyên liệu: Lượng nhập khẩu trong tháng 2-2015 là 210 nghìn tấn, trị giá là gần 322 triệu USD, giảm 24,3% về lượng và giảm 29,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2-2015, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam là 487 nghìn tấn, tăng 2,8%, kim ngạch nhập khẩu là 781 triệu USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc đạt 108 nghìn tấn, tăng 19,2%; Ả rập Xê út đạt 72nghìn tấn, tăng 9,1%; Trung Quốc đạt 36 nghìn tấn, tăng 17,9%; Thái Lan đạt 47 nghìn tấn, tăng 3,4%… so với cùng kỳ năm 2014.

- Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày: Tháng 2-2015, nhập khẩu nhóm hàng này là 288 triệu USD, giảm 22,2% so với tháng trước. Tính đến hết 2 tháng năm 2015, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 658 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 2 tháng năm 2015, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ: Trung Quốc với 232 triệu USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2014; Hàn Quốc với 104 triệu USD, giảm 5,4%; Hoa Kỳ với gần 41 triệu USD, tăng 12,6%…

- Hóa chất: Trong tháng 2-2015, Việt Nam nhập khẩu 163 triệu USD nhóm hàng hóa chất, giảm 36,7% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2015 lên gần 420 triệu USD, giảm 10,7% so với 2 tháng năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu hóa chất trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc đạt 139 triệu USD, tăng 17,6%; Hàn Quốc đạt 36 triệu USD, giảm 25,5%; Thái Lanh đạt 29 triệu USD, giảm 20,7%… so với 2 tháng năm 2014.

- Sản phẩm từ chất dẻo: Trong tháng 2-2015, cả nước nhập khẩu hơn 243 triệu USD, giảm 17,6% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2-2015, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là gần 539 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàn Quốc là đối tác chính xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo sang Việt nam với trị giá đạt 171 triệu USD, tăng 56,3%; Trung Quốc đạt 150 triệu USD, tăng 45,2%; Nhật Bản: 93 triệu USD, tăng 20,4%…

- Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Trị giá nhập khẩu của mặt hàng này trong tháng 2-2015 là 224 triệu USD, giảm 33,8% so với tháng 1-2015. Tính đến hết tháng 2 năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 561 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Ac-hen-ti-na đạt 189 triệu USD, tăng 23,9%; Hoa Kỳ đạt 156 triệu USD, tăng 130,3%; EU đạt gần 55  triệu USD, tăng 22,5% …so với 2 tháng năm 2014.

- Ô tô nguyên chiếc: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng là 5,49 nghìn chiếc, trị giá 133 triệu USD, qua đó nâng lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 2 tháng năm 2015 lên gần 15,1 nghìn chiếc, trị giá 320 triệu USD; trong đó lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống là hơn 8 nghìn chiếc, gấp 2,3 lần, xe tải là 4,11 nghìn chiếc, tăng 96,3%, xe loại khác là 2,98 nghìn chiếc, gấp 5,2 lần so với 2 tháng năm 2014.

Trong 2 tháng năm 2015, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam và chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 4,35 nghìn chiếc, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc gần 3,4 nghìn chiếc, tăng 53%; Trung Quốc 2,88 nghìn chiếc, gấp 5 lần; Thái Lan 2,07 nghìn chiếc, gấp 2 lần, Nhật Bản 1,1 nghìn chiếc, gấp gần 2 lần.

Nguồn: baohaiquan.vn