Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 2-2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 47,15 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó xuất khẩu gần 22,97 tỷ USD, tăng 8,4%.

Kim ngạch xuất khẩu 10 mặt hàng lớn nhất 2 tháng năm 2015 so với 2 tháng năm 2014.

-  Điện thoại các loại linh kiện: Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 1,73 tỷ USD, giảm 29,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước trong 2 tháng năm 2015 lên 4,17 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng tăng 705 triệu USD.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 2 tháng năm 2015 là Tiểu Vương Quốc Ả Rập với 673 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp theo là Hoa Kỳ với 285 triệu USD, tăng 0,3%;  Indonesia với 199 triệu USD, tăng 66,3%; Ấn Độ với 176 triệu USD, tăng 65,3%...so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2-2015 đạt 945 triệu USD, giảm 25,8%, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 2 tháng năm 2015 lên 2,22 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2014.

EU là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 2 tháng qua với 496 triệu USD, tăng 89,8; tiếp theo là Hoa Kỳ 374 triệu USD, tăng mạnh 83;  Trung Quốc 322 triệu USD, tăng 23,4%; Hàn Quốc 84 triệu USD, tăng mạnh 134%.

Hàng dệt may: Xuất khẩu trong tháng 2 đạt 1,34 tỷ USD, giảm 30,1% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng năm 2015 lên 3,25 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 2 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,57 tỷ USD, tăng 10,9%; sang EU đạt 470 USD, tăng 9,1%; sang Nhật Bản đạt 412 triệu USD, tăng 9,4% và sang Hàn Quốc đạt 321 triệu USD, tăng 16,5% so với 2 tháng năm 2014.

-  Hàng giày dép: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 685 triệu USD, giảm mạnh 36,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2-2015, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 1,76 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 2 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu giày dép sang thị trường EU là 598 triệu USD, tăng 16,8% và chiếm 34% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt gần 557 triệu USD, tăng 27,8%; sang Trung Quốc đạt 124 triệu USD, tăng mạnh 71,8%; sang Nhật Bản đạt 113 triệu USD, tăng 17,4%... so với cùng kỳ năm 2014.

Dầu thôLượng xuất khẩu trong tháng 2 là gần 792 nghìn tấn, trị giá hơn 359 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2-2015, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt gần 1,6 triệu tấn, tăng 36,5% và kim ngạch đạt 672 triệu USD, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng năm 2015, dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc 300 nghìn tấn, tăng 62,5%; sang Australia gần 248 nghìn tấn, giảm 13,6%; sang Malaysia 231 nghìn tấn, tăng 15,3%; sang Singapore đạt 224 nghìn tấn, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng thủy sảnXuất khẩu trong tháng là 346 triệu USD, giảm 31,6% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu trong 2 tháng năm 2015 lên 854 triệu USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Đối tác dẫn đầu nhập khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam là Hoa Kỳ với 159 triệu USD, giảm 40,2% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp theo là EU với gần 152 triệu USD giảm 4,7%; Nhật Bản 120 triệu USD, giảm 11,7% và Hàn Quốc đạt gần 77triệu USD, tăng 1,9%;… .

-  Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trong tháng 2-2015, xuất khẩu đạt 471 triệu USD, giảm 29,1%, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2015 lên 1,13 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 2-2015, xuất khẩu nhóm hàng này sang Nhật Bản là 207 triệu USD, tăng 3%; sang Hoa Kỳ 202 triệu USD, tăng 18,6%; sang EU 154 triệu USD, tăng 20,4%; sang Trung Quốc 94 triệu USD, tăng 60,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 2-2014 là hơn 92 nghìn tấn, trị giá đạt 195 triệu USD, giảm 30,3% về lượng và giảm 30,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2-2014, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 224 nghìn tấn, giảm 30,5% so với  2 tháng năm 2014 và trị giá đạt 476 triệu USD,  giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu trong tháng đạt gần 398 triệu USD, giảm 32,4% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng năm 2014 lên gần 983 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 2-2014, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt 348 triệu USD, tăng 13,6%; sang Trung Quốc 190 triệu USD, tăng 58,1%; sang Nhật Bản gần 134 triệu USD, tăng 21,8%;… so với cùng kỳ năm 2014.

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 2-2015 là 175 nghìn tấn, giảm 46,3%, trị giá đạt 76 triệu USD,giảm 50,3% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết tháng 2-2015, lượng xuất khẩu nhóm hàng này là 493 nghìn tấn, giảm 37,3% và trị giá đạt 226 triệu USD, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng qua, Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 117 nghìn tấn, giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường  tiếp theo là Ghana đạt 53 nghìn tấn, tăng 109%.

-  Xơ, sợi dệt các loại: Xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng 2-2015 đạt hơn 50 nghìn tấn với trị giá gần 139 triệu USD, giảm 33,9% về lượng và giảm 33,5% về kim ngạch. Tính đến hết tháng 2-2015, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt 127 nghìn tấn, tăng 12,4% và trị giá đạt gần 348 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước

Trong 2 tháng đầu năm 2015, nhóm hàng xơ sợi dệt các loại xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 62 nghìn tấn tăng 29,7%; sang Hàn Quốc đạt hơn 10 triệu tấn, giảm 11%; sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 13 triệu tấn, giảm 11%... so với cùng kỳ năm 2014.

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: Trong tháng xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 159 triệu USD, giảm 36% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng năm 2015 lên 406 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác chính nhập khẩu túi xách, ví, vali mũ và ô dù của Việt Nam trong 2 tháng năm 2015 với 159 triệu USD, tăng17,2% so với 2 tháng năm 2014, tiếp theo là EU với trị giá xuất khẩu đạt gần 106 triệu USD, tăng 32,2%; Nhật Bản với 55 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: baohaiquan.vn