Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tỉnh Quảng Bình, năm 2014, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu dự kiến đạt trên 2 triệu tấn.

Cụ thể, năm 2014 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.451 triệu USD; phương tiện xuất nhập cảnh đạt trên 64.838 lượt; người xuất nhập cảnh 442.806 lượt; tổng thu thuế qua cửa khẩu đạt trên 205.359 triệu đồng. Ngoài ra, công tác thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá qua khu vực cửa khẩu vẫn duy trì hoạt động ổn định với mức thu trong năm 2014 ước trên 46 nghìn triệu đồng.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn