Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong quí I/2015 đạt 138,51 triệu USD, giảm 0,88% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ là thị trường dẫn đầu cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm cho Việt Nam trong quí I/2015, trị giá 14,61 triệu USD, tăng 160,18% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11% tổng trị giá xuất khẩu.

Hồng Kông là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý cho Việt Nam, trị giá 13,84 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đá quý và kim loại quý từ thị trường Trung Quốc, trị giá 12,80 triệu USD- là thị trường lớn thứ ba cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý cho Việt Nam trong quí I/2015.

Trong quí I/2015, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng mạnh từ một số thị trường: từ Nhật Bản tăng 30,39%; từ Hàn Quốc tăng 20,02%; từ Thái Lan tăng 50,87%.

Nhập khẩu từ một số thị trường giảm: từ Bỉ giảm 26,74%; từ Hoa Kỳ giảm 60,95%; từ Ôxtrâylia giảm 12,58%; từ Pháp giảm 5,67%; từ Thụy Sĩ giảm 38,04%; từ Đài Loan giảm 48,86% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu đá quý, kim loại quý quí I/2015

Thị trường
3Tháng/2014
3Tháng/2015

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

 Trị giá

Tổng
139.743.850
138.519.719
-0,88
Ấn Độ
5.619.124
14.619.956
+160,18
Hồng Kông
10.147.940
13.841.204
+36,39
Trung Quốc
16.956.189
12.808.435
-24,46
Bỉ
16.537.975
12.115.503
-26,74
Canađa
12.289.888
9.055.439
-26,32
UAE
8.173.400
8.336.203
+1,99
Nhật Bản
6.105.452
7.961.162
+30,39
Hoa Kỳ
18.468.793
7.211.854
-60,95
Hàn Quốc
4.982.546
5.980.110
+20,02
Ôxtrâylia
3.741.815
3.271.203
-12,58
Pháp
2.049.174
1.933.002
-5,67
Thái Lan
982.478
1.482.309
+50,87
Thụy Sĩ
1.097.485
680.049
-38,04
Đài Loan
224.549
114.825
-48,86
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet