(VINANET) - Tính từ đầu năm cho đến hết tháng 3/2014, Việt Nam đã xuất khẩu 208,3 triệu USD mặt hàng hóa chất, tăng 88,89% so với cùng kỳ năm trước,tính riêng tháng 3/2014, kim ngạch xuất mặt hàng này đạt 72,8 triệu USD, tăng 17,9% so với tháng liền kề trước đó.

Việt Nam xuất khẩu hóa chất sang các thị trường như Nhật Bẩn, Trung Quốc, Hoa Kỳ…. trong đó Nhật Bản là thị trường đạt kim ngạch cao nhất, 58,5 triệu USD, chiếm 28% thị phần, tăng 24,11% so với cùng kỳ. Kế đến là thị trường Trung Quốc, tuy đứng thứ hai về kim ngạch, nhưng tốc độ xuất khẩu hàng hóa chất sang thị trường này lại tăng vượt bậc, tăng 2330,96%, đạt 46,1 triệu USD.

Thị trường đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Cămpuchia, với kim ngạch 5,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước lại giảm 66,08%. Tuy đứng thứ tư trong bảng xếp hạng nhưng xuất khẩu mặt hàng hóa chất sang thị trường Italia lại có tốc độ tăng trưởng mạnh thứ hai sau Cămpuchia, tăng 1468,1%.

Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu mặt hàng hóa chất trong quý đầu năm nay của Việt Nam có thêm thị trường Séc, với kim ngạch đạt 5,1 triệu USD.

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm, xuất khẩu hóa chất sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, số thị trường giảm kim ngạch chỉ chiếm 33,3%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu hóa chất quý I/2014 – ĐVT: USD

 
KNXK 3T/2014
KNXK 3T/2013
% so sánh
Tổng KN
208.346.122
110.302.370
88,89
Nhật Bản
58.530.870
47.159.994
24,11
Trung Quốc
46.179.056
1.899.621
2.330,96
Hoa Kỳ
9.423.159
2.454.997
283,84
Cămpuchia
5.251.750
15.484.440
-66,08
Italia
4.862.024
310.058
1.468,10
Hàn Quốc
4.600.262
1.991.229
131,03

Indonesia

3.655.394
760.737
380,51
Philippin
2.537.704
2.441.175
3,95
Hà Lan
2.385.791
2.623.221
-9,05
Thái Lan
889.164
2.529.738
-64,85
Malaixia
426.197
1.244.485
-65,75
Anh
105.676
58.500
80,64

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Nghị định này quy định về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ và xuất khẩu, nhập khẩu các hoá chất được Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học (gọi tắt là Công ước Cấm vũ khí hóa học) kiểm soát tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Nghị định, hoá chất độc là bất kỳ hoá chất nào thông qua tác động hoá học của nó lên quá trình sống của con người hoặc động vật có thể gây tử vong, tê liệt tạm thời hoặc lâu dài gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, gây huỷ hoại môi trường, môi sinh.

Hoá chất Bảng là hoá chất độc và tiền chất bị kiểm soát theo quy định của Công ước Cấm vũ khí hóa học và được phân loại thành hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 theo mức độ độc tính giảm dần. Trong đó, hóa chất Bảng 1 gồm một số hợp chất O-Alkyl, một số khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh...; Bảng 2 gồm một số hóa chất độc Amiton, PFIB, Arsenic trichloride...; Hóa chất Bảng 3 gồm chất độc Phosgene (Carbonyl dichloride), Cyanogen chloride...

Các hành vi bị cấm

Nghị định cũng quy định cấm các hành vi phát triển, sản xuất, sở hữu, tàng trữ và sử dụng vũ khí hoá học; xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí hoá học trực tiếp hay gián tiếp với mọi tổ chức, cá nhân; tham gia vào bất cứ hoạt động chuẩn bị quân sự nào có sử dụng vũ khí hoá học; hỗ trợ, khuyến khích hoặc xúi giục mọi tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; sử dụng chất chống bạo loạn như là phương tiện chiến tranh.

Cấm hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba.

Nghị định cũng quy định cấm hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; cấm xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước.

Cấm hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; cấm xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này; cấm sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF, trừ trường hợp cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm.

Bộ Công Thương quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thuộc diện kiểm soát

Nghị định nêu rõ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học. Bộ Công Thương sẽ cấp, đình chỉ, thu hồi theo thẩm quyền Giấy phép sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học; quản lý việc sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động này tại các cơ sở hóa chất thuộc phạm vi quản lý của mình...

NG.Hương

Nguồn: Vinanet/Chinhphu.vn