Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong 5 tháng đầu năm 2014, ngành nông nghiệp xuất siêu 3,56 tỷ USD, giảm so với 3,73 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 12,12 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó giá trị nhập khẩu toàn ngành ước đạt 8,56 tỷ USD, tăng 20,1%.

Khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 2,65 triệu tấn và giá trị ước đạt 1,19 tỷ USD, giảm 10,2% về khối lượng, và giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 4 năm 2014 đạt 456,19 USD/tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2013. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc với 41,75% thị phần. Đáng chú ý nhất là thị trường Philippin có sự tăng trưởng đột biến trong 4 tháng đầu năm với mức tăng gấp 5,26 lần về khối lượng và tăng 5,79 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Đối với mặt hàng cà phê, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014 với thị phần lần lượt là 14,08% và 9,62%. Khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm ước đạt 966 nghìn tấn và 1,96 tỷ USD, tăng 36,7% về khối lượng và tăng 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm đạt 2.001 USD/tấn, giảm 6,88% so với năm 2013.

Khối lượng điều xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2014 đạt 98 nghìn tấn với 618 triệu USD, tăng 10,8% về khối lượng và tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2014 đạt 6.204 USD/tấn, tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 28,69%, 18,53% và 9,47% tổng giá trị xuất khẩu.

Đối với mặt hành tiêu, khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm lên 92 nghìn tấn với giá trị 645 triệu USD, tăng 33,6% về khối lượng và tăng 42,3% về giá trị. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2014 đạt 6.879 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, Singapore và Ấn Độ tăng mạnh - 3 thị trường lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014 chiếm 40,6% thị phần.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn khác đều tăng mạnh như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với mức tăng tương ứng đạt 13,06%, 53,33% và 47,51%. Giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 2,83 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 23,64% tổng giá trị xuất khẩu.

Khối lượng nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2014 đạt gần 1,31 triệu tấn, kim ngạch nhập khẩu đạt 405 triệu USD, giảm 14,9% về lượng và giảm 35,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013; Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt gần 1,06 tỷ USD, tăng 89,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu gỗ từ thị trường Lào chiếm 33,7%, Campuchia chiếm 16,7%, Hoa Kỳ chiếm 8,6% và Trung Quốc chiếm 8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Đối với thủy sản, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 431 triệu USD, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2013. Hai thị trường nhập khẩu chính là Ấn Độ (chiếm 34,8%) và Đài Loan (chiếm 6,5%); Khối lượng nhập khẩu đạu tương trong 5 tháng đầu năm đạt 809 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 474 triệu USD, tăng 49% về lượng và 44,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 5 tháng đầu năm, khối lượng nhập khẩu ngô đạt 2,23 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 575 triệu USD, tăng gấp 2,7 lần về lượng và gấp 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Braxin, Ấn Độ và Thái Lan là các thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt 59,4%; 18% và 7,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử