​Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2014 (từ 01/12 đến 15/12) đạt hơn 12,12 tỷ USD, giảm 9,3% tương ứng giảm gần 1,24 tỷ USD so với nửa cuối tháng 11/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,56 tỷ USD, giảm 10,5% tương ứng giảm 888 tỷ USD so với nửa cuối tháng 11/2014.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 282,97 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng hơn 32,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2014 thâm hụt 474 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/12/2014 thặng dư hơn 2,39 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2014 hơn 5,82 tỷ USD, giảm 17%  (tương ứng giảm hơn 1,19 tỷ USD) so nửa cuối tháng 11/2014. Tính đến hết ngày 15/12/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 142,68 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng gần 16,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 11/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2014 giảm mạnh chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: điện thoại và linh kiện giảm 490 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 230 triệu USD; hàng thủy sản giảm 72 triệu USD; giầy dép các loại giảm 61 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 44 triệu USD; ... Trong khi đó, chỉ một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: hàng dệt may tăng 43 triệu USD; cà phê tăng 11 triệu USD; thang đá tăng 9 triệu USD; hóa chất tăng 6 triệu USD; ... 

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 3,8 tỷ USD, giảm 19,8% (tương ứng giảm 937 triệu USD) so với nửa cuối tháng 11/2014. Tính đến hết ngày 15/12/2014  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 89,49 tỷ USD, tăng 15,8% (tương tứng tăng hơn 12,2 tỷ USD) và chiếm gần 62,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/12/2014.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2014 đạt gần 6,3 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 48 triệu USD) so với nửa cuối tháng 11/2014. Tính đến hết ngày 15/12/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 140,29 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng hơn 15,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 12/2014 giảm nhẹ so với nửa cuối tháng 11/2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: điện thoại và linh kiện giảm 102 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 44 triệu USD; đậu tương giảm 43 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 42 triệu USD; khi đốt hóa lỏng giảm 24 triệu USD; ... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 81 triệu USD; kim loại thường khác tăng 44 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 29 triệu USD; ...