Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ.

Lý do để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra quyết định trên do phát hiện lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ nhiễm mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier). Đây là loại mọt thuộc đối tượng kiểm dịch nhóm I, là những sinh vật có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng với thực vật và chưa có trên lãnh thổ nước ta.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao Cục Bảo vệ thực vật, kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc nhân nhập từ Ấn Độ trong thời gian quyết định tạm ngừng này chưa có hiệu lực, quyết định có hiệu lực sau 2 tháng, kể từ ngày ký (ngày ký 6-2)

Đồng thời, Cục này phải thông báo chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ để có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề trên.

Vào đầu 1-2015, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật) Vũ Văn Hương cho biết: Quá trình lấy mẫu kiểm dịch cho hàng nông sản nhập khẩu đơn vị phát hiện 8 lô hàng với 35 container lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ về cảng Hải Phòng có chứa côn trùng Caryedon serratus Olivier (sống), với tổng trọng lượng gần 700 tấn. Đây là loài côn trùng thuộc đối tượng kiểm dịch Nhóm 1. Từ trước đến nay, tại đơn vị và trên địa bàn cả nước chưa phát hiện loại côn trùng này.

Theo Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT, côn trùng Caryedon serratus Olivier được chú giải là (Mọt lạc serratus), nằm trong Nhóm I- Nhóm “những sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Ông Vũ Văn Hương cho biết thêm, 8 lô hàng với 35 container trên thực hiện thủ tục kiểm dịch đầu năm 2015, do 5 doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu thuộc cả loại hình nhập kinh doanh trong nước và tạm nhập tái xuất.

Nguồn: baohaiquan.vn