Theo lộ trình cam kết WTO về việc phải tăng hạn ngạch nhập khẩu hằng năm, năm 2015, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng đường là 81.000 tấn; muối là 102.000 tấn; trứng gia cầm là 46.300 tá.

Về mặt hàng muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất lượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là 102.000 tấn, trong đó các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực y tế 2.000 tấn; các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực hóa chất 40.000 tấn; đồng thời đề nghị Bộ Công Thương có biện pháp quản lý lượng muối nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan về sử dụng đúng mục đích và khuyến khích các doanh nghiệp hóa chất sử dụng muối trong nước sản xuất.

Đối với trứng gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, cần ghi rõ là loại trứng thương phẩm, không có phôi để tránh hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu về làm giống.

Về nguyên tắc điều hành sẽ lên phương án công khai, minh bạch và tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.

Năm 2014, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các loại trứng là 44.100 tá; muối là 102.000 tấn và đường làm nguyên liệu sản xuất, đường thô để tinh luyện là 77.200 tấn.

Nguồn: TTXVN