Xuất khẩu giày dép Tây Ban Nha trong 9 tháng đầu năm 2013 tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, các nhà sản xuất và các thương hiệu giày dép Tây Ban Nha đã xuất khẩu 110 triệu đôi, so với 108,7 triệu đôi cùng kỳ năm 2012.

Về trị giá, kim ngạch xuất khẩu giày dép Tây Ban Nha 9 tháng đầu năm 2013 đạt hơn 1,8 tỉ EUR, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường châu Á tăng 25% và hiện tại chiếm 8% trong tổng kim ngạch.

Với sự phát triển này, Hiệp hội ngành công nghiệp giày dép Tây Ban Nha (FICE) cho biết: “Dân số châu Á chiếm 60% trong tổng dân số thế giới, chúng ta phải giữ mức tăng trưởng mạnh thị phần Tây Ban Nha tại thị trường này”.

Những người tiêu dùng đã trở nên “khó tính hơn” và hiện tại đặt trị giá cao hơn về chất lượng giày và xuất xứ hơn  những năm trước.

Theo FICE, xu hướng này thể hiện rõ trong tỉ trọng xuất khẩu giày Tây Ban Nha. Mặc dù giày mũ da chỉ chiếm 32,7% trong tổng khối lượng, với 36 triệu đôi trong 9 tháng đầu năm 2013, chiếm 62,4% trong tổng kim ngạch, với hơn 1,1 tỉ EUR.

Lefaso