Xuất khẩu tất cả các loại sản phẩm tôm của Thái Lan trong tháng 1/2014 (trừ tôm càng nước ngọt) đạt 9.755,7  tấn, trị giá 124,5 triệu USD (FOB), giảm 18% về lượng và 16% giá trị FOB so với tháng trước.

Giá xuất khẩu trung bình trong tháng 1/2014 là 12,76 USD/kg (FOB).
Trong tháng 1, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là những nhà nhập khẩu tôm chính của Thái Lan
Xuất khẩu tôm tháng 1/2014
Loài
Tháng 1/2014
Khối lượng (tấn)
Giá trị FOB (nghìn
USD)
Giá
(USD/kg)
Tôm sú đông lạnh
144,9
1.991,6
13,74
Tôm chân trắng
3.679,4
46.785,3
12,72
Tôm đông lạnh khác
205,4
1.716,5
8,36
Tôm sú
77,0
1.003,0
13,03
Tôm chân trắng
4.597,5
61.115,0
13,29
Tôm khác
163,0
1.248,3
7,66
Tôm sú đóng hộp
9,6
130,6
13,65
Tôm chân trắng đóng hộp
811,0
9.802,7
12,09
Các sản phẩm đóng hộp khác
67,9
699,8
10,31
Tổng cộng
9.755,7
124.492,8
12,76
Nhập khẩu

Nhập khẩu tôm trong tháng 10 (trừ tôm càng nước ngọt) đạt 1.343,9 tấn, trị giá 12,1 triệu USD, tăng 8% về lượng và 7% về giá trị so với tháng trước. Giá trung bình nhập khẩu trong tháng là 9,01 USD/kg (CIF).

Trung Quốc, Achentina và Việt Nam là các nhà cung cấp tôm chính cho Thái Lan. Thặng dư thương mại tôm của Thái Lan trong tháng 1 đạt 112,4 triệu USD.
Nguồn: Vietfish