Sau khi thặng dư thương mại trong tháng 4/2014 của Việt Nam đạt 810 triệu USD, báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 5/2014 đạt 400 triệu USD, do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực suy giảm.

Tổng cục thống kê của Việt Nam (GSO) ước tính, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2014 ước đạt 12 tỉ USD, giảm 8% so với tháng 4, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 100 triệu USD, lên 12,4 tỉ USD.

Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2014 ước đạt 1,1 tỉ USD.

Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực trong tháng 5/2014 giảm so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu sắn, máy móc, thiết bị và phụ tùng giảm mạnh nhất.

Trong tháng 5/2014, xuất khẩu điện thoại di động và phụ kiện đạt trị giá cao nhất, với 2,5 tỉ USD, tiếp theo là hàng may mặc với gần 1,5 tỉ USD và giày dép với 800 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 58,5 tỉ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 10%, lên 56,8 tỉ USD, khiến thặng dư thương mại đạt 1,7 tỉ USD. Thặng dư thương mại lĩnh vực FDI trong giai đoạn này đạt 15 tỉ USD.

Điện thoại di động và phụ kiện đứng đầu danh sách xuất khẩu của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014, với 10,5 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là may mặc, giày dép và dầu thô.

Nhập khẩu máy móc và thiết bị trong 5 tháng đầu năm 2014 đạt 8,6 tỉ USD và kim ngạch nhập khẩu quần áo và phụ kiện, giày dép đạt gần 5,5 tỉ USD.

Nguồn: Lefaso