Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 1-2015, Việt Nam đã NK gần 10 nghìn xe ô tô nguyên chiếc các loại.

Lượng xe ô tô nguyên chiếc NK trong tháng 1-2015 cao gấp 3 lần tháng 1-2014.

Cụ thể, tháng 1-2015 Việt Nam đã chi 185,7 triệu USD để NK 9.596 xe ô tô nguyên chiếc, giảm 3,6% về số lượng và giảm 21% về giá trị so với tháng 12-2014.

Tuy nhiên, dù giảm so với tháng trước đó, nhưng con số này cao gấp 3 lần lượng xe ô tô nguyên chiếc NK cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, nếu so với con số 3.124 chiếc xe tô tô nguyên chiếc NK trong tháng 1-2014 với tổng giá trị 64,6 triệu USD, thì tháng 1-2015, số lượng xe ô tô NK tăng 207%, đồng thời tăng 191% về giá trị.

Cùng với việc NK xe ô tô, Việt Nam cũng đã chi 210 triệu USD để NK linh kiện, phụ tùng ô tô các loại. Con số này giảm 8,5% so với tháng 12-2014 nhưng lại tăng tới 91% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: Báo Hải quan