Theo thống kê của Hiệp hội lương thực Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5.96 triệu tấn gạo trong vòng từ 1/1/2014 đến 18/12/2014 giảm khoảng 11% so với mức 6.71 triệu tấn gạo xuất khẩu của cả năm 2013.

Giá xuất khẩu trung bình năm nay ở mức 439USD/tấn (FOB) tăng 2%/tấn so với năm ngoái.

Trong vòng từ 1-18/12/2014 Việt Nam đã xuất 118.6 nghìn tán gạo giảm khoảng 78% so với mức 540.37 nghìn tấn của cả tháng 12/2013 và giảm khoảng 75% so với mức 484.5 nghìn tấn của cả tháng 11/2014. Giá xuất khẩu trung bình của tháng 12 ở mức 459 USD/tấn (FOB) tăng 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1.3% so với tháng trước.

Nguồn: vietnamexport.com