Tháng 1/2014, NK tôm vào Mỹ đạt 46.767 tấn, tăng 4,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ dẫn đầu về cung cấp tôm cho Mỹ với 7.827 tấn, tăng 5,34%. NK tôm từ Ecuador vào Mỹ cũng tăng mạnh với mức tăng 41,94% trong tháng 1 và đạt 7.746 tấn.

Tuy nhiên, Honduras lại là nước có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong tháng đầu năm này khi NK tôm từ nước này vào Mỹ tăng 175%, đạt 1.125 tấn.

EMS (Hội chứng tôm chết sớm) đã ảnh hưởng nặng nề tới sản lượng tôm của Thái Lan trong năm qua nhưng tháng 1/2014, NK tôm Thái Lan vào Mỹ đã tăng khả quan với gần 43% so với cùng kỳ năm 2013 lên 5.897 tấn. Indonesia là nước được hưởng lợi ích lớn do không chịu ảnh hưởng của EMS. Theo đó, NK tôm Indonesia vào Mỹ trong tháng 1/2014 đạt 7.221 tấn, tăng 8,16%.

NK từ Việt Nam cũng tăng 65% lên 5.589 tấn và từ Trung Quốc tăng 30,3% với 4.338 tấn. Trong khi đó, NK từ Mexico giảm 27,43% xuống còn 1.481 tấn và từ Malaysia giảm 54,05% còn 1.037 tấn.

Nguồn: Vasep