(VINANET)- Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm trong tháng 1/2014 đạt 29.341.854 USD, giảm 21,42% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vượt qua Bỉ vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm cho Việt Nam, trị giá 8.119.571 USD, tăng tới 629,01% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 27,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 1/2014.

Bỉ là thị trường thứ hai, trị giá 3.828.561 USD, giảm 37,58% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13%. Đứng thứ ba là thị trường Canađa, trị giá 2.954.614 USD, tăng 30,68% so với cùng kỳ năm trước. Ba thị trường trên chiếm 50,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong tháng 1/2014.

Nhìn chung trong tháng 1/2014, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ các thị trường về Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Một số thị trường giảm mạnh là: Hoa kỳ giảm 88,64%; Hàn quốc giảm 43,35%; Pháp giảm 35,71%; Thụy Sỹ giảm 63,08%; Đài Loan giảm 54,14%. Chỉ có ba thị trường mà Việt Nam tăng kim ngạch nhập khẩu là Trung quốc, Canađa và Thái Lan.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 1/2014

 
Thị trường
Tháng 1/2013
Tháng 1/2014
Tháng 1/2014 so với cùng kỳ năm trước (%)
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)
Trị giá
Tổng
37.338.831
29.341.854
-21,42
Trung Quốc
1.113.786
8.119.571
+629,01
Bỉ
6.133.468
3.828.561
-37,58
Canađa
2.261.029
2.954.614
+30,68
Tiểu VQArậpTN
2.419.732
2.258.636
-6,66
Hồng Kông
2.932.330
2.152.616
-26,59
Nhật Bản
2.476.292
2.146.830
-13,3
Hoa Kỳ
12.097.027
1.374.102
-88,64
Hàn Quốc
1.761.296
997.697
-43,35
Ấn Độ
737.702
676.167
-8,34
Pháp
965.083
620.464
-35,71
Ôxtrâylia
669.260
580.103
-13,32
Thụy Sỹ
1.012.843
373.899
-63,08
Thái Lan
133.772
243.894
+82,32
Đài Loan
102.504
47.013
-54,14

T.Nga
Nguồn: Vinanet/Hải quan