21 mặt hàng này cũng là những mặt hàng mà cả năm có thể đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên.Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất, nhập khẩu tháng 1/2014, tuy bị giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại có kết quả nổi bật là xuất siêu lớn nhất từ trước tới nay, trong đó, khu vực kinh tế trong nước cũng đã xuất siêu (khoảng 31 triệu USD).

Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 3% so với kết quả thực hiện của tháng 1/2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 11,46 tỷ USD, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 10,02 tỷ USD. Mức thặng dư đạt 1,41 tỷ USD, cũng là tháng có mức thặng dư thương mại cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả trên đạt được do nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố quan trọng – đó là mặt hàng chủ lực và thị trường trọng điểm.

Các mặt hàng XK đạt trên 100 triệu USD trong tháng 1/2014.
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đây cũng là những mặt hàng mà cả năm có thể đạt 1 tỷ USD trở lên. Kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng trên đạt 9,652 tỷ USD, chiếm trên 84,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 21 mặt hàng trên có 10 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó tăng cao có hàng dệt may; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù; hàng thuỷ sản; gỗ và sản phẩm gỗ; điện thoại; máy ảnh, máy quay phim.

Xuất siêu lớn ngay trong tháng khởi đầu cũng có tính hai mặt cần lưu ý. Một mặt, sẽ không tạo sức ép lớn đến cán cân thanh toán quốc tế, đến dự trữ ngoại hối, tỷ giá và sức ép lớn đối với tâm lý kỳ vọng lạm phát. Mặt khác, xét về mặt nguyên nhân, chủ yếu do tổng cầu ở trong nước tiếp tục yếu, thậm chí còn bị suy giảm. Đây là một cảnh báo về việc tăng trưởng có thể sẽ bị trì trệ, thậm chí bị giảm phát, thiểu phát.

Trong tháng 1, có 26 thị trường đạt từ 100 triệu USD trở lên.

Các thị trường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 100 triệu USD trở lên trong tháng 1/2014. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với 26 thị trường đã đạt kim ngạch 10,223 tỷ USD, chiếm 89,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong tháng 1, các thị trường xuất khẩu trọng điểm của nước ta vẫn là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Nguồn: Chính phủ