(VINANET)- Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện về Việt Nam trong tháng 1/2014 trị giá 600.974.584 USD, giảm 10,79% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam trong tháng 1/2014, trị giá 432.602.615 USD, giảm 7,13% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Trong năm 2013 Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhất cung cấp mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam, trị giá gần 6 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai, với 157.716.283 USD, giảm 19,42%, chiếm 26,24% tổng kim ngạch nhập khẩu. Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan, trị giá 5.208.041 USD, tăng 2,64%. Ngoài ra trong tháng 1/2014 Việt Nam còn nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ các thị trường khác như: Hồng kông trị giá 739.567 USD, giảm 57,01%; Nhật Bản giảm 6,07%, trị giá 431.297 USD, từ thị trường Anh tăng 7,9%; từ Thụy Điển trị giá 155.351 USD, tăng 7,9%.

Nhìn chung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu của nước ta vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài do ngành công nghiệp phụ trợ còn yếu. Tỷ trọng giá trị nhập khẩu các mặt hàng phục vụ hoạt động gia công lắp ráp chiếm tỷ trọng khá cao trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu điện thoại và linh kiện tháng 1/2014

Thị trường

Tháng 1/2013

Tháng 1/2014

Tháng 1/2014 so với cùng kỳ năm trước (%)

Trị giá (USD)

Trị giá (USD)

Trị giá
Tổng
673.653.157
600.974.584
-10,79
Trung Quốc
465.836.648
432.602.615
-7,13
Hàn Quốc
195.726.349
157.716.283
-19,42
Đài Loan
5.073.876
5.208.041
2,64
Hồng Kông
1.720.230
739.567
-57,01
Nhật Bản
459.163
431.297
-6,07
Anh
143.983
155.351
+7,9
Thụy Điển
966.923
89.771
-90,72
Hoa Kỳ
316.300
78.726
-75,11
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet/Hải quan