Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2013 đạt 232.055 tấn, trị giá 86.363.203 USD, giảm 60% về lượng và giảm 50,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đã tăng liên tục trong các năm trở lại đây, phần lớn dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi. Như vậy, lượng lúa mì nhập khẩu đã đạt gần 1/4 lượng lúa xuất khẩu của Việt Nam.

Ôxtraylia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2013, với 193.387 tấn, trị giá 71.792.588 USD, giảm 62% về lượng và giảm 52% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ Hoa Kỳ  với 33.096 tấn, trị giá 12.492.006 USD. Từ thị trường Canada với 4.783 tấn, trị giá 1.806.721 USD.

Số liệu nhập khẩu lúa mì tháng 2 và 2 tháng năm 2013

Thị trường
ĐVT
Tháng 2/2013
2Tháng/2013
Tổng
 
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Ôxtraylia
Tấn
104.905
38.414.345
193.387
71.792.588
Hoa Kỳ
Tấn
3.648
1.463.388
33.096
12.492.006
Canađa
Tấn
 
 
4.783
1.806.721