VINANET- Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 616.574 tấn, trị giá 226.345.475 USD, giảm 54,4% về lượng và giảm 44,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ 3 thị trường là Ôxtraylia, Hoa Kỳ và Canađa, trong đó Ôxtraylia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với lượng nhập khẩu về 500.617 tấn lúa mì, trị giá 183.022.345 USD, giảm 61% về lượng và giảm 52% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 80,8% tổng trị giá nhập khẩu lúa mì.

Nhập khẩu từ Hoa Kỳ giảm nhẹ trong 5 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm trước, với 53.681 tấn lúa mì, trị giá 20.091.599 USD, giảm 0,1% về lượng và trị giá.

Số liệu nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng năm 2013

Thị trường
ĐVT
Tháng 5/2013
5Tháng/2013
 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Tổng
 
164.932
59.848.391
616.574
226.345.475
Ôxtraylia
Tấn
94.653
33.577.454
500.617
183.022.345
Hoa Kỳ
Tấn
19.168
7.041.876
53.681
20.091.599
Canađa
Tấn
42.769
16.520.894
48.017
18.516.001