(Vinanet) Nhóm hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu vào Việt Nam 4 tháng đầu năm 2013 trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 16,38% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó riêng tháng 4 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 413,66 triệu USD, giảm 14,2% so với tháng 3/2013 nhưng tăng 20,36% so với cùng tháng năm 2012.

Năm thị trường lớn cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam với kim ngạch trên 100 triệu USD 4 tháng đầu năm gồm có: Hàn Quốc 370,13 triệu USD, chiếm 21,65% trong tổng kim ngạch, tăng 33,14%; Ả rập Xê út 302,64 triệu USD, chiếm 17,7%, tăng 24,42%; Đài Loan 245,58 triệu USD, chiếm 14,36%, tăng 6,46%; Thái Lan 156,77 triệu USD, chiếm 9,17%, tăng 20,27%; Trung Quốc 122,58 triệu USD, chiếm 7,17%, tăng 27,39% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ phần lớn các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đáng chú ý một số thị trường có mức tăng mạnh trên 50% về kim ngạch như: Cô oét (tăng 60,47%), Tây Ban Nha (tăng 54,46%), Hà Lan (tăng 53,41%), Quata (tăng 51,88%).

 

Những thị trường chủ yếu cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam 4 tháng đầu năm 2013

ĐVT: USD

 

Thị trường

 

T4/2013

 

4T/2013

% tăng, giảm KN T4/2013 so với T4/2012

% tăng, giảm KN 4T/2013 so với 4T/2012

Tổng kim ngạch

413.664.413

1.709.946.097

+20,36

+16,38

Hàn Quốc

91.965.798

370.134.619

+40,23

+33,14

Ả Rập Xê út

56.158.900

302.640.851

+19,64

+24,42

Đài Loan

65.305.827

245.583.030

+13,42

+6,46

Thái Lan

40.436.375

156.771.898

+35,30

+20,27

Trung Quốc

33.282.987

122.576.094

+13,08

+27,39

Nhật Bản

25.972.913

97.237.925

+4,97

+1,97

Malaysia

21.019.157

85.273.211

-5,60

-0,42

Singapore

20.236.648

81.131.512

+12,90

2,79

Hoa Kỳ

15.580.266

64.723.670

+38,25

+14,00

Ấn Độ

9.464.482

36.610.227

+53,18

+6,38

Tiểu vương quốc Ả rập TN

6.586.064

26.271.228

-2,24

-17,01

Indonesia

4.555.888

24.408.024

+32,03

+41,98

Quata

6.829.003

19.407.089

+155,45

+51,88

Đức

3.164.780

12.373.723

+25,82

+11,26

Cô Oét

3.418.099

11.892.227

+66,95

+60,47

Hồng Kông

1.706.319

8.298.796

+32,46

+36,61

Tây Ban Nha

515.192

5.716.833

-36,05

+54,46

Hà Lan

915.245

4.055.800

+9,84

+53,41

Philippine

692.790

4.047.955

-76,53

-35,14

Bỉ

591.513

3.558.015

+1,65

+5,57

Pháp

825.397

3.056.904

+14,91

+16,46

Italia

766.877

2.521.010

-7,31

+4,08

Anh

631.647

2.075.486

+74,74

4,64

Canada

389.029

1.756.965

-25,90

-3,26

Australia

467.674

1.633.493

+27,52

+13,26

Nam Phi

68.310

1.135.104

*

*

Braxin

138.124

1.071.055

-65,84

-62,72

Nga

277.150

909.100

+743,17

+48,27

Thuỵ Điển

110.439

545.938

-55,98

-36,99

Phần Lan

0

150.966

*

-36,45

Áo

0

61.442

*

-85,83

Tham khảo những chủng loại nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013:

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 đạt 23.282 tấn với trị giá 40,43 triệu USD, giảm 4,28% về lượng và giảm 5,51% về trị giá so với tháng 3/2013. Nhập khẩu nhựa PET tăng 48,45% và nhựa PVC tăng 74,03% về lượng so vói tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu nhựa PE và PP lại giảm khá mạnh.

Trong tháng 4/2013, PET là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 7,1 nghìn tấn với trị giá 10,91 triệu USD, tăng 48,45% về lượng và tăng 41,08% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 30,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.537 USD/tấn, giảm 4,96%.

Tiếp theo là nhập khẩu nhựa PE đạt 6,69 nghìn tấn với trị giá 10,87 triệu USD, giảm 21,38% về lượng và giảm 17,34% về trị giá so với tháng 3/2013 và chiếm tỷ trọng 29,05% tổng lương chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 5,13%, đạt 1.625 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PVC từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 tăng rất mạnh, đạt 2,29 nghìn tấn với trị giá 2,89 triệu USD, tăng 74,03% về lượng và tăng 57,92% về trị giá và chiếm tỷ trọng 9,95% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.260 USD/tấn, giảm khá mạnh 9,26%.

Nhập khẩu nhựa PP giảm mạnh 44,41% về lượng và giảm 40,59% về trị giá so với tháng 3/2013, đạt 2,12 nghìn tấn với trị giá 3,66 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 6,88%, đạt 1.726 USD/tẩn.

Nhập khẩu nhựa PS từ thị trường Thái Lan đạt 1,3 nghìn tấn với trị giá 2,53 triệu USD, tăng 32,22% về lượng và tăng 41,84% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 5,67% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.940, tăng thêm 7,28%.