Theo thống kê của "Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan" năm 2014 Đài Loan đã nhập 801,42 triệu USD mặt hàng may mặc và phụ liệu (với mã HS thuộc chương 61) từ hơn 100 đối tác trên khắp thế giới, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo đó, đối tác xuất khẩu lớn nhất mặt hàng này vào Đài Loan là Trung Quốc với tổng kim ngạch đạt 483,25 triệu USD tăng 12,9% so với cùng kỳ và chiếm tới trên 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan. Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 mặt hàng này vào Đài Loan với tổng kim ngạch đạt 84,4 triệu USD tăng 13,69% so với cùng kỳ và chiếm gần 11% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Đài Loan.

Theo Biểu thuế xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa của Đài Loan (Customs Import Tariff and Import Export Commodity Classification ) do "Tổng Cục Hải quan " và "Cục Thương mại Quốc tế" Đài Loan ấn hành tháng 8 năm 2014 thì mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc chương 61 từ Việt Nam sang Đài Loan hiện nay từ 10,5%-12%.

Theo Biểu thuế xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa của Đài Loan (Customs Import Tariff and Import Export Commodity Classification ) do "Tổng Cục Hải quan " và "Cục Thương mại Quốc tế" Đài Loan ấn hành tháng 8 năm 2014 thì mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc chương 61từ Việt Nam sang Đài Loan hiện nay từ 10,5%-12%.

Nguồn: Moit.gov.vn/Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan