Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2013, Tiền Giang đã đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hơn 1 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước và đạt 110,38% kế hoạch năm. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang đã vượt mức 1 tỷ USD, tạo tiền đề để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong các năm tiếp theo.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chiếm 54% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 46% trên tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cũng theo Sở Công Thương Tiền Giang, năm 2013, xuất khẩu các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tăng ở mức cao, nhất là mặt hàng may mặc, giày, sản phẩm ống đồng. Trong năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu được 134.220 tấn thuỷ sản các loại, với trị giá 284 triệu USD; trên 19  triệu đôi giày, trị giá 180,22 triệu USD; gần 20.000 triệu sản phẩm hàng may mặc, trị giá 211,95 triệu USD…

Sở dĩ, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt cao là nhờ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu sang khắp các châu lục. Đến nay, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường châu Á, chiếm 33,5% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, còn lại là thị trường EU, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi.

Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu./.

(Nguồn: Hải quan)