(VINANET) – Dưới đấy là lịch bốc xếp gạo tại cảng Sài Gòn.

Tàu đang bốc xếp (bắt đầu từ 25/4, hiện chưa kết thúc)

Tên tàu (tấn)
 Khối lượng (%)
% tấm
 Địa chỉ tới
Manuela
 27.500     
 15,0
Cuba
Anoushka
 22.500 
5,0, thơm
Châu Phi
Amper L              
 10.000 
5,0, thơm
Châu Phi
Tổng
60.000
 
 
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters