Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nam Phi trong năm 2013 tăng trưởng tốt, đạt xấp xỉ  920 triệu USD, tăng 27,1% so với năm 2012 (723,8 triệu USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi đạt trên khoảng 765 triệu USD, tăng 24,84%; và nhập khẩu của Việt Nam từ quốc gia này đạt gần 155 triệu USD, tăng 39,38% so với cùng kỳ năm 2012 so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Nam Phi
Đơn vị: triệu USD
 
2013
2012
Tăng / Giảm (%)
Xuất khẩu
764,8
612,7
+ 24,84
Nhập khẩu
154,8
111,1
  + 39,38
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, giống như năm 2012, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Nam Phi trong năm 2013, đạt xấp xỉ 462 triệu USD, tăng tới 99,83% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng tới 60,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Ngoài ra, một số mặt hàng khác cũng có kim ngạch tăng trưởng khả quan, như: giầy dép các loại đạt 81,3 triệu USD, tăng 18,66%; mặt hàng dệt may đạt 18,1 triệu USD, tăng 17,92%; mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng đạt 18,1 triệu USD, tăng 44,1%; mặt hàng hạt tiêu đạt 12,3 triệu USD, tăng 31,5%...

Tuy nhiên, trong năm 2013, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi lại có kim ngạch giảm so với năm 2012, như: mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 37,6 triệu USD, giảm 5,35%; mặt hàng gạo đạt 14,4 triệu USD, giảm 16,41%; sản phẩm hóa chất đạt 13,9, giảm 29,92%; mặt hàng cà phê đạt 11,8 triệu USD, giảm 25,83%...

Một số mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam sang thị trường Nam Phi
Đơn vị: USD
 
Tên mặt hàng
2013
2012
Tăng/Giảm (%)
Điện thoại các loại và linh kiện
461.853.677
231.127.147
99,83
Giầy dép các loại
81.319.829
68.529.174
18,66
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
37.630.121
39.757.055
-5,35
Hàng dệt may
18.142.104
15.385.216
17,92
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
18.082.487
12.551.873
44,06
Gạo
14.393.322
17.219.981
-16,41
Sản phẩm hoá chất
13.930.611
19.877.480
-29,92
Hạt tiêu
12.270.483
9.331.725
31,49
Cà phê
11.833.046
15.953.511
-25,83
Sản phẩm từ sắt thép
11.736.271
6.333.673
85,30
Gỗ và sản phẩm gỗ
7.976.273
6.361.269
25,39
Hạt điều
7.913.098
7.630.966
3,70
Phương tiện vận tải và phụ tùng
6.688.200
5.802.306
15,27
Than đá
4.607.680
5.684.468
-18,94
Tổng kim ngạch xuất khẩu
764.817.340
612.646.139
24,84
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong số 10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ Nam Phi, có tới 6 mặt hàng có kim ngạch giảm so với năm 2012, bao gồm: sản phẩm hóa chất đạt 7,3 triệu USD, giảm 19,26%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng đạt 5,3 triệu USD, giảm 3,9%; mặt hàng chất dẻo nguyên liệu đạt 4,4 triệu USD, giảm 3,75%; mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,1 triệu USD, giảm 0,04%; mặt hàng sắt thép các loại đạt 2,4 triệu USD, giảm 48% và hàng thủy sản đạt 0,3 triệu USD, giảm tới 77,8%.

Đóng góp vào mức tăng 39,38% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nam Phi là do sự tăng trưởng mạnh trong giá trị của các mặt hàng chính, bao gồm phế liệu sắt thép đạt 63,4 triệu USD, tăng 73,76%; mặt hàng kim loại thường khác đạt 38,5 triệu USD, tăng 71,95%; mặt hàng hóa chất đạt 5,8 triệu USD, tăng 89,94%...

Mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Nam Phi
Đơn vị: USD
 
Tên mặt hàng
2013
2012
Tăng/Giảm (%)
Phế liệu sắt thép
63.443.920
36.512.697
73,76
Kim loại thường khác
38.505.162
22.393.452
71,95
Sản phẩm hóa chất
7.312.669
9.056.801
-19,26
Hàng rau quả
6.288.058
-
 
Hóa chất
5.814.792
3.061.331
89,94
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
5.281.191
5.496.984
-3,93
Chất dẻo nguyên liệu
4.349.713
4.518.981
-3,75
Gỗ và sản phẩm gỗ
3.109.402
3.110.563
-0,04
Sắt thép các loại
2.362.313
4.545.942
-48,03
Hàng thủy sản
305.005
1.379.308
-77,89
Tổng kim ngạch nhập khẩu
154.815.963
111.076.847
39,38
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Nam Phi là quốc gia cóthu nhập trung bình, thị trường mới nổi với một nguồn cung cấp phong phú các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển tài chính, pháp lý, thông tin liên lạc, năng lượng, và các lĩnh vực vận tải, thị trường chứng khoán lớn thứ 18 trên thế giới và hạ tầng cơ sở hiện đại hỗ trợtương đối hiệu quả phân phối hàng hóa đến các trung tâm đô thị lớn trong khu vực.Nam Phi hiện nay là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Với dân số trên 48,6 triệu người cùng sức tiêu thụ tốt, Nam Phi là thị trường mở và đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn: Thị trường nước ngoài