(VINANET) - Tháng đầu năm 2013, nhập khẩu phân bón tăng cả về lượng và trị giá.

Cụ thể, lượng phân bón nhập khẩu về là 313,1 nghìn tấn, trị giá 127,8 triệu USD tăng 6,1% về lượng và 4,6% về trị giá so với tháng liền kề trước đó và tăng 92,4% về lượng và 81% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng phân SA được nhập khẩu về nhiều nhất, 98,2 nghìn tấn, chiếm 31% tổng lượng phân bón nhập khẩu, trị giá 20,3 triệu USD, tăng 58,16% về lượng và tăng 28,62% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Với lượng nhập 97,7 nghìn tấn, phân kali là chủng loại đứng thứ 2 sau phân SA, đạt trị giá 47,1 triệu USD, tăng 52,05% về lượng và tăng 37,46% về trị giá so với tháng 1/2012.

Đứng thứ ba là phân DAP với lượng nhập trong tháng là 46,6 nghìn tấn, trị giá 26,2 triệu USD, tăng 168,77% về lượng và 143,57% về trị giá so với tháng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, phân NPK, tuy chỉ đứng thứ ba nhưng lại là chủng loại có sự tăng trưởng cao vượt bậc, tăng 1489,26% về lượng và tăng 1305,97% về trị giá so với tháng 1/2012, tương đương với 34,6 nghìn tấn, trị giá 17 triệu USD.

Phân Ure là chủng loại được nhập khẩu về ít nhất với 7,7 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD.

Được biết, trước đó, Bộ NN&PTNT dự báo năm 2013, Việt Nam sẽ chỉ nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn phân bón các loại, giảm 1,5 triệu tấn so với năm 2012, gồm 850.000 tấn SA, 570.000 tấn DAP, 950.000 tấn Kali và 100.000 tấn NPK (không nhập phân urê vì nguồn cung trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu). Ước tính, năm 2013 Việt Nam cần khoảng 10,325 triệu tấn phân bón các loại.

Về xuất khẩu:

Tháng đầu năm 2013, xuất khẩu phân bón của Việt Nam đạt 98,3 nghìn tấn, trị giá 41,6 triệu USD, tăng 61% về lượng và tăng 75% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu so với tháng cuối năm 2012, thì lại giảm 11,1% về lượng và giảm 10,9% về trị giá.

Chủng loại phân bón nhập khẩu tháng 1/2013
ĐVT: lượng (Tấn); Trị giá (USD)
 
T1/2013
T1/2012
% so sánh
lượng
trị giá
lượng
trị giá
lượng
trị giá
Phân bón các loại
313.192
127.816.537
162.803
70.626.649
92,37
80,97
-Phân SA
98.257
20.347.532
62.127
15.820.065
58,16
28,62
-Phân Kali
97.768
47.118.352
64.299
34.277.828
52,05
37,46
-Phân DAP
46.675
26.243.434
17.366
10.774.465
168,77
143,57
-Phân NPK
34.614
17.015.579
2.178
1.210.242
1,489,26
1.305,97
-Phân Ure
7.702
3.012.349
3.851
1.599.449
100,00
88,34
(Nguồn số liệu: TCHQ)

Tham khảo giá bán lẻ một số chủng loại phân bón tại các tỉnh thành trong nửa đầu tháng 1/2013

 (ĐVT: đ/kg)
 Thị trường
Chủng loại
Ngày 20/1/2013
So với nửa cuối tháng 12/2012 (%)
Hà Nội
Urê TQ
9.000
0
 
Urê Phú Mỹ
9.300
0
 
Lân Lào Cai
2.800
0
Đà Nẵng
Urê TQ
8.800
-1,1
 
Urê Phú Mỹ
9.250-9.350
-1,1
 
Lân Lào Cai
2.950
0
Qui Nhơn
Urê TQ
8.600 - 8.700
-1,7
 
Urê Phú Mỹ
9.150-9.200
-1,1
 
Lân Lào Cai
3.000
0
TP. Hồ Chí Minh
Urê TQ
8.600
-2,3
 
Urê Phú Mỹ
8.800-8.820
-0,6
 
Lân Lào Cai
3.050
0
Tiền Giang
Urê TQ
8.800
0
 
Urê Phú Mỹ
9.100
-1,1
 
Lân Lào Cai
3.050
0