Tôm chân trắng đang thúc đẩy sản lượng tôm nuôi và xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ, dự kiến đạt 6 tỉ USD trong năm tài chính này. Ngành xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ đặt mục tiêu 10 tỉ USD vào năm 2020.

Khối lượng xuất khẩu tôm chân trắng của Ấn Độ tăng lên 175.071 tấn so với 91.171 tấn năm trước, tăng 92% về lượng và 173% về giá trị so với năm tài chính trước.

A J Tharakan, chủ tịch của Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ cho biết: "Năm nay, sản lượng tôm nuôi dự kiến đạt 375.000 tấn, trong đó xuất khẩu tôm nuôi chế biến dự kiến đạt 250.000 tấn, so với 175.000 tấn của năm ngoái. So với tôm chân trắng, xuất khẩu tôm sú nuôi giảm từ 61.177 tấn xuống còn 34.133 tấn.

Tôm nuôi góp phần lớn vào sự tăng trưởng của ngành thủy sản, chiếm 47% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ là 3,2 tỉ USD trong năm 2013-14. Trong đó chỉ riêng tôm nuôi đạt 2,3 tỉ USD. Xuất khẩu tôm từ thủy sản khai thác chỉ chiếm 27% với giá trị khoảng 900 triệu USD.

Nguồn: vietfish.org