Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tôm chân trắng Việt sang Mỹ trong tháng đầu năm đạt trên 67,4 triệu USD, tăng 337,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 1 năm nay, chỉ riêng xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt trên 86,88 triệu USD, tăng 163% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ hiện dẫn đầu về nhập khẩu tôm Việt. Cùng kỳ năm ngoái, Mỹ chiếm 22,2% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam, tương đương với lượng tôm xuất sang Nhật Bản.

Theo thống kê từ Hải quan, tháng 1 năm nay, xuất khẩu tôm chân trắng sang Mỹ đạt trên 67,4 triệu USD, tăng 337,6% so với 15,4 triệu USD tháng 1 năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu tôm Việt đầu năm nay sang các thị trường lớn khác như Nhật Bản và EU tăng 64,3%, Hàn Quốc tăng 143,5%, Australia tăng 96%. Riêng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 37,7% trong tháng này.

Trong đầu tháng 1, Việt Nam thu về trên 258,6 triệu USD từ xuất khẩu tôm, trong đó tôm chân trắng chiếm gần 61% tỷ trọng với 157,6 triệu USD, còn tôm sú chỉ chiếm 31,18% (80,64 triệu USD).

Theo Vasep