Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm ước tính đạt 12 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước

Với một số mặt hàng đạt kim ngạch tăng cao: Dầu thô tăng 23%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,9%; cà phê tăng 47,1% %. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 19 tỷ USD, tăng 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD, tăng 17,1%. Trong 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực đạt mức tăng cao: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 10,6 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt, may đạt 7,4 tỷ USD, tăng 17%; giày dép đạt 3,8 tỷ USD, tăng 17,8%; thủy sản đạt 2,9 tỷ USD, tăng 28,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,7 tỷ USD, tăng 12,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 17,5%; cà phê đạt 2 tỷ USD, tăng 31,3%; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 1 tỷ USD, tăng 40,7%. Một số mặt hàng chủ lực khác có kim ngạch xuất khẩu 5 tháng tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,7 tỷ USD, giảm 4,9%; dầu thô đạt 3,1 tỷ USD, tăng 2%; gạo đạt 1,2 tỷ USD, giảm 5,3%.

Về thị trường xuất khẩu, ước tính đến hết tháng Năm, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu với 10,8 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp đến là EU với 10,7 tỷ USD, tăng 14%; ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 0,9%; Trung Quốc đạt 6,1 tỷ USD, tăng 23,7%; Nhật Bản đạt 5,9 tỷ USD, tăng 12,6%; Hàn Quốc đạt 3,5 tỷ USD, tăng 34,6%.

Nguồn: Báo Hải quan