Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 8,8 tỉ USD, tăng 0,6% so với cùng kì năm trước.

Trong đó, nhóm hàng nông sản chiếm 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô) có mức tăng  24,4%; hàng thủy sản chiếm 3,5%, tăng gần 24%; hàng lâm sản chiếm 2,6%, tăng 36,6%; nhóm hàng công nghiệp chiếm 65%, giảm 3,1%; nhóm hàng hóa khác chiếm 8%, tăng 20,6%, so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 4 tháng đầu năm, một số mặt hàng của TP.HCM có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao so với cùng kì  năm 2013.

Điển hình như mặt hàng rau quả đạt gần 154 triệu USD, tăng trên 56%; mặt hàng cà phê đạt trên 341 triệu USD tăng gần 33%; mặt hàng hạt tiêu đạt gần 248 triệu USD, tăng trên 95%; hàng thủy sản đạt gần 234 triệu USD, tăng gần 24%; hàng dệt may đạt trên 1,5 tỉ USD, tăng trên 10%; hàng giày dép đạt trên 679 triệu USD, tăng gần 22%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 450 triệu USD tăng gần 31%.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt hàng có kim ngạch xuât khẩu tăng khá, một số mặt hàng lại có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kì, điển hình như mặt hàng cao su đạt trên 139 triệu USD, giảm trên 33%; sản phẩm máy vi tính và sản phẩm điện tử đạt trên 788 triệu USD, giảm trên 13%. Riêng mặt hàng dầu thô chiếm 32,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm gần 11%, so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn: Báo Hải quan