Theo Cục Hải quan TP.HCM, kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2014 tại các cửa khẩu TP.HCM giảm hơn so với cùng kì năm 2013, nhưng một số mặt hàng nhập khẩu lại có kim ngạch tăng cao, trong đó có mặt hàng ô tô nguyên chiếc.

Kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2014 đạt 11.439 triệu USD, giảm 390 triệu USD (tương đương 3,3%) so với cùng kì năm 2013. Tuy nhiên, có 1 số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao, như: xe máy nguyên chiếc đạt 3,5 triệu USD, tăng 138%; ô tô nguyên chiếc đạt 102 triệu USD, tăng 75%; xăng dầu đạt 1.106 triệu USD, tăng 23,8%, so với cùng kì năm trước.

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng cao chủ yếu là nguồn xe nhập khẩu kinh doanh của các công ty kinh doanh xe ô tô, còn số xe ô tô nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương lại rất ít.

Nguồn: Báo Hải quan