Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2013, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Châu Phi đạt 4,29 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2012. 

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,87 tỷ USD,tăng 16%, chiếm 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam tại Châu Phi không ngừng được mở rộng. Cho tới nay, nước ta đã có quan hệ thương mại với tất cả 55 nước trong khu vực. Năm 2013, 10 thị trường xuất khẩu quan trọng nhất là Nam Phi (764,8 triệu USD), Bờ Biển Ngà (247,14 triệu USD), Gha-na (247 triệu USD), Ai Cập (220 triệu USD), An-giê-ri (177 triệu USD), Ni-giê-ri-a (147,82 triệu USD), Ăng-gô-la (124,6 triệu USD), Ca-mơ-run (130 triệu USD), Ma-rốc (110 triệu USD),Mô-dăm-bích (92 triệu USD),chiếm khoảng 79% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Phi. Diện mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu, cơm dừa... thì đã có thêm những mặt hàng công nghiệp có giá trị gia tăng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại di động, máy móc thiết bị phụ tùng, đá quý và kim loại quý. Những năm gần đây, mặt hàng giày dép, dệt may, thủy sản như cá tra, tôm cũng đã xuất hiện ngày một nhiều tại các nước Châu Phi. 

Xét về giá trị, năm 2013, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo đạtkhoảng871 triệu USD, điện thoại di động và linh kiện555,4 triệu USD,hàng dệt may181 triệu USD, máy vi tính và linh kiện132,2 triệu USD, thuỷ sản133 triệu USD, giày dép87,12 triệu USD, hạt tiêu69 triệu USD,cà phê50 triệu USD…

Về nhập khẩu, năm 2013, kim ngạch đạt 1,42 tỷ USD, tăng 37,7% so với năm 2012. Giống như xuất khẩu, mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng do xuất phát điểm thấp nên tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam từ Châu Phi vẫn hết sức nhỏ bé, chỉ chiếm 1% tổng giá trịnhập khẩu cả nước. Việt Nam đã mua hàng hoá từ 50 nước Châu Phi trong đó các thị trường cung cấp chính là Bờ Biển Ngà (255,3 triệu USD), Nam Phi (154,8 triệu USD), Ni-giê-ri-a (148 triệu USD), Ga-na (105 triệu USD), Ca-mơ-run (89,45 triệu USD), Tan-da-ni-a (72 triệu USD)...Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồmđiều thô 512,7 triệu USD, bông220 triệu USD, gỗ135,4 triệu USD, sắt thép phế liệu169 triệu USD…

Nguồn: Thị trường nước ngoài