VINANET - Trung Quốc có thể thay thế Nam Mỹ trở thành nước xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, khô đậu tương khu vực Đông Nam Â.

Theo ngân hàng nông nghiệp Rabobank, tối đa hóa ngành công nghiệp hiện có của Trung Quốc có thể giúp đáng kể cơ hội tăng trưởng trong xuất khẩu đậu tương.

Báo cáo cho biết rằng, Trung Quốc về cơ bản có thể làm thay đổi nguồn cung đậu tương toàn cầu buộc ngành công nghiệp nghiền phương Tây tìm kiếm thị trường mới hoặc đóng cửa hoàn toàn.

Nhà phân tích Pawan Kumar của Rabobank cho biết, “Nhu cầu khô đậu tương từ ngành công nghiệp động vật đã tăng lên đáng kể ở khu vực Đông Nam Á trong mấy năm gần đây, và khu vực đã nổi lên như điểm đến xuất khẩu quan trọng, chiếm 20% mậu dịch khô đậu tương toàn cầu năm 2011/12.

“ Đến nay, khu vực Đông Nam Á đã có sự lựa chọn riêng của mình khi nói đến việc tìm nguồn cung ứng khô đậu tương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và dựa vào nhập khẩu từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, xuất khẩu khô đậu tương của Trung Quốc có thể cung cấp một sự thay thế mà có thể tiết kiệm 20% cước phí vận chuyển”.