Mức thuế mới ở Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Những thay đổi trong lĩnh vực da thuộc như sau:

1. Ngành công nghiệp da Trung Quốc đã cam kết mức thuế suất dành cho nước được ưu đãi nhất (MFN) theo quy định của WTO và duy trì mức thuế nhập khẩu trung bình là 12,2% đối với hầu hết các quốc gia.

2. Số lượng khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương với Trung Quốc cũng giống như năm trước, nhưng mức thuế nhập khẩu đồ da từ Peru, Chile, New Zealand, Costa Rica, … được cải thiện hơn nữa trong năm 2014.

4% thuế nhập khẩu trung bình đồ da từ Peru được áp đặt trong năm 2014, thấp hơn so với 8,6% đối với hầu hết các quốc gia, và thấp hơn 1,1% so với năm trước. Nhập khẩu hành lý và túi xách, da và lông thú may mặc, giày dép, da thô và các sản phẩm lông thú cũng giảm 1% đến 2% trong tỉ lệ thuế quan.

Thuế suất 0,2% được áp dụng đối với nhập khẩu các sản phẩm da từ Chile, đạt 12,5% điểm, ít hơn hầu hết các quốc gia, và thấp hơn 0,3% so với năm trước. Một số sản phẩm như hành lý và găng tay da, quần áo lông thú thậm chí giảm 1% hoặc 3%.

Trung Quốc cũng áp đặt mức thuế 0,07% đối với đồ da nhập khẩu từ New Zealand, thấp hơn so với 0,3% năm trước.

Mức thuế đối với các sản phẩm da nhập khẩu từ Costa Rica giảm xuống 3% trong năm nay, thấp hơn so với 9,6% so với hầu hết các quốc gia. Mức thuế đối với da sống và da giảm xuống còn 4%, vỏ da giảm xuống còn 6,2% và da thành phẩm cũng giảm 0,9% xuống còn 5,6%.

3. Mức thuế nhập khẩu da chồn và da cáo giảm xuống 5%.

4. Một số nước kém phát triển áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Trong năm 2014, nhập khẩu từ các nước này tiếp tục áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt như năm trước, ngoại trừ một số loại da và sản phẩm da được áp đặt mức thuế suất 0%.

5. 20% thuế nhập khẩu nguyên liệu da dê, 20% thuế nhập khẩu da dê thô (41039011 và 41039019) tiếp tục trong năm 2014.

Nguồn: Lefaso