Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của Việt Nam năm 2014 đạt trị giá 783,99 triệu USD, tăng 15,56% so với năm 2013.

Sản phẩm dây và cáp điện được đánh giá là một trong những nhóm ngành hàng đóng góp không nhỏ vào giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam có trên 200 DN tham gia sản xuất và xuất khẩu dây, cáp điện, trong đó có nhiều công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài để đầu tư sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này với quy mô lớn và có dây chuyền công nghệ hiện đại.

Trong năm 2014, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dây điện và dây cáp điện của Việt Nam, thu về 186,54 triệu USD, giảm 1,73% so với năm trước, chiếm 23% tổng trị giá xuất khẩu. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, trị giá 166,41 triệu USD, tăng 46,46%. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, thu về 61,07 triệu USD, tăng 65,42% so với năm trước.

Những thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu: Hoa Kỳ tăng 28,5%; xuất sang Hồng Kông tăng 25,32%; sang Singapo tăng 2,77%; Campuchia tăng 13,49%; Philippin tăng 16,49%; Malaysia tăng 21,3%.

Ôxtrâylia là thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu dây và cáp điện lớn nhất, tăng 80,4% so với năm trước, trị giá 8,68 triệu USD.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu dây điện và dây cáp điện năm 2014
Thị trường
Năm 2013
Năm 2014

Tăng giảm so với năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)
 Trị giá
Tổng
678.447.447
783.994.352
+15,56
Nhật Bản
189.832.848
186.542.867
-1,73
Trung Quốc
113.623.006
166.416.594
+46,46
Hàn Quốc
36.918.972
61.071.939
+65,42
Hoa Kỳ
43.184.214
55.491.812
+28,5
Hồng Kông
43.859.657
54.962.921
+25,32
Singapore
46.123.632
47.401.007
+2,77
Campuchia
31.371.008
35.601.684
+13,49
Philippin
19.729.567
22.982.967
+16,49
Thái Lan
19.154.656
17.366.065
-9,34
Indonêsia
20.742.314
14.784.063
-28,73
Lào
19.852.494
9.408.344
-52,61
Ôxtrâylia
4.813.740
8.684.033
+80,4
Malaysia
4.257.929
5.164.997
+21,3
Đài Loan
3.282.533
2.488.077
-24,2
Pháp
2.699.854
2.460.077
-8,88
Anh
2.866.506
1.714.702
-40,18
T.Nga
Nguồn: Vinanet