Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Trung Quốc có thể vượt qua Liên minh châu Âu (EU) để trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản số 1 của Mỹ trong những năm tới.

Theo Cơ quan Nông nghiệp nước ngoài của USDA, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 370% về giá trị trong 10 năm qua trong khi tổng giá trị xuất khẩu tăng chỉ 57%. Trong năm tài chính 2014, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Mỹ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 5,3 tỉ USD.

Trung Quốc, nước tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới, chiếm 22% giá trị xuất khẩu của Mỹ, tăng so với mức 7% của 10 năm trước. EU cũng chiếm 23%.

Nga là nước duy nhất mà Trung Quốc nhập khẩu nhiều thủy sản hơn so với Mỹ.

Mặc dù nhu cầu lớn của Trung Quốc đã được đáp ứng nhờ sản lượng trong nước tăng và một số loài thủy sản Mỹ được chế biến tại đây để tái xuất khẩu, nhưng Trung Quốc vẫn có nhu cầu các sản phẩm giá trị cao như tôm hùm, cá hồi Thái Bình Dương và cua khi nền kinh tế phát triển mạnh và tầng lớp trung lưu đang tăng lên.

Cá tươi và đông lạnh, trong đó có phi lê chiếm 61% tổng xuất khẩu thủy sản, tăng 2% so với năm 2013 và tăng 39% so với 5 năm trước. Trong năm tài chính 2014, Trung Quốc chiếm 26% xuất khẩu thủy sản đông lạnh và tươi và EU cũng chiếm 26%.

Nguồn: vietfish.org