Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) có thông báo số 1110/TCT-KHKD ngày 3-7-2014 gửi các hãng tàu và khách hàng về việc ngưng tiếp nhận container hàng nhập khẩu chuyển về Cảng Cát Lái để giao hàng.

SNP cho biết do nhiều nguyên nhân khách quan đã khiến lượng container tồn bãi tại Cảng Cát Lái tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sản suất chung của Cảng và sản xuất kinh doanh của các hãng tàu, khách hàng.

Để giảm bớt áp lực cho cầu bến, ổn định sản suất tại Cảng Cát Lái, đảm bảo năng xuất giải phóng tàu và chất lượng dịch vụ của cảng, SNP ngưng tiếp nhận container hàng nhập chuyển về Cảng Cát Lái để giao hàng từ ngày 1-8-2014 cho đến khi có thông báo mới thay thế.

Theo đó, SNP sẽ tạm thời ngưng tiếp nhận container hàng nhập từ các cảng thuộc khu vực TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển về Cảng Cát Lái để giao hàng.

Đối với container hàng nhập chuyển từ các cảng thuộc hệ thống của SNP như TCOT, TCIT, TCCT vẫn được tiếp nhận bình thường. 

Nguồn: Báo Hải quan