(VINANET) – Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 6/2013 đã  điều chỉnh giảm mức dự báo về xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2013-14 xuống 8 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với mức 8,5 triệu tấn dự báo trước đây.

Về các nước xuất khẩu khác, dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ năm 2013-14 dự kiến đạt 8,5 triệu tấn, còn Việt Nam sẽ đạt 7,7 triệu tấn.

Dự báo về xuất khẩu gạo Thái năm 2012-13 cũng được điều chỉnh giảm xuống 7,5 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với mức 8 triệu tấn dự báo trước đây, và thấp hơn 10% so với mục tiêu 8,5 triệu tấn của chính phủ Thái.

Nguyên nhân vẫn do giá gạo Thái cao ở mức không thể cạnh tranh được,và tình hình hiện nay sẽ còn tiếp diễn tới năm marketing mới sẽ bắt đầu từ tháng 1/2014.

Theo USDA, dự trữ gạo đầu vụ của Thái Lan dự báo sẽ ở mức 12,3 triệu tấn trong niên vụ 2013/14, nhưng dự trữ cuối vụ sẽ tăng lên 15,23 triệu tấn, tăng khoảng 7% so với mức 14,23 triệu tấn dự báo trước đây.

Sản lượng gạo Thái lan năm 2013-14 dự kiến đạt 21,1 triệu tấn, và tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn.

Theo Ủy ban Thương mại Thái Lan, trong 3 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu gạo Thái lan chỉ đạt khoảng 796.304 tấn, giảm khoảng 53% so với khoảng 1,68 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Nếu duy trì tiến độ đó thì xuất khẩu cả năm sẽ chỉ đạt khoảng 3,1 triệu tấn.

(T.H – Oryza)