Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam đã chi 575 triệu USD để nhập khẩu 2,23 triệu tấn ngô trong 5 tháng đầu năm 2014.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập khẩu ngô tăng 104%, khối lượng nhập khẩu tăng 166%.

Đây là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất trong số các nông lâm thủy sản được nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm.

Gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh thứ hai, với mức tăng 89,8% lên 1,06 tỷ USD. Đây là mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, sau thức ăn gia súc và nguyên liệu – có giá trị nhập khẩu 1,2 tỷ USD.

Nhập khẩu thủy sản cũng tăng mạnh 85,7% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị 431 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 8,6 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu các mặt hàng chính đạt 6,7 tỷ USD, tăng 20,7%.

Nguồn: ndh.vn